PR Newswire: news distribution, targeting and monitoring
Korea to hold eco-friendly U.N. biodiversity meeting
Caption Korea to hold eco-friendly U.N. biodiversity meeting
Source The Korean Secretariat of the UN biodiversity Conference 2014/CBD COP12
Contacts Seo, yun-sik supersik@korea.kr +82-2-779-1386
Permanent Link http://photos.prnasia.com/prnh/20140919/8521405423
Download
Related Press Releases Links Korea to Hold Eco-friendly U.N. Biodiversity Meeting
韩国将召开环保的联合国生物多样性大会
韓國將召開環保的聯合國生物多樣性大會
Korea Adakan Mesyuarat Kepelbagaian Bio PBB Mesra Alam
韓国が環境にやさしい国連生物多様性条約会合を計画
HÀN QUỐC SẼ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỦA LHQ VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG