PR Newswire: news distribution, targeting and monitoring
Potato farming in Lam Dong Province, Vietnam.
Caption Potato farming in Lam Dong Province, Vietnam.
Source PepsiCo Asia Pacific
Permanent Link http://photos.prnasia.com/prnh/20141003/8521405779
Download
Related Press Releases Links PepsiCo Signs Memorandum of Understanding with Vietnam's Department of Agriculture and Rural Development and the Phivang Collaboration of Farmers to Introduce a Sustainable Contract Farming Model in Vietnam
เป๊ปซี่โค ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับกรมการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม และกลุ่มเกษตรกร Phivang เพื่อเปิดตัวโมเดลการทำการเกษตรตามข้อสัญญาอย่างยั่งยืนในเวียดนาม
PepsiCo ký Bản ghi nhớ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam và Hội Nông dân Phivang để triển khai Mô hình trồng cây bền vững
PepsiCo Menandatangani Memorandum Persefahaman dengan Jabatan Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar Vietnam dan Kolaborasi Petani Phivang untuk Memperkenalkan Model Pertanian Kontrak Mampan di Vietnam