The new thyssenkrupp logo
Caption The new thyssenkrupp logo
Source ThyssenKrupp
Contacts Tino Fritsch, thyssenkrupp, Regional Headquarters Asia Pacific, +65-8722-6011, tino.fritsch@thyssenkrupp.com
Other pictures
Download
Related Press Releases Links ธิสเซ่นครุปป์กับเอกลักษณ์ใหม่ เป็นหนึ่งเดียวในทุกกลุ่มบริษัท
Thyssenkrupp với nhận dạng thương hiệu mới - thương hiệu chung cho tất cả các công ty của Tập đoàn