Apply for the British Council IELTS Prize 2016/17 now!
Caption Apply for the British Council IELTS Prize 2016/17 now!
Source British Council (IELTS)
Download
Related Press Releases Links

British Council IELTS Prize 2016/17 application timeline extended
2016/17 英國文化協會IELTS獎金延長申請期限
出國夢想延伸 IELTS雅思獎金申請日期延長至2月底
ブリティッシュ・カウンシルIELTS賞2016/17の締め切りを延長
영국문화원 수여 2016/17년도 IELTS 장학금, 지원 기간 연장
British Council IELTS Prize 2016/17 Para pelajar Asia Timur berpeluang memenangi Yuran Pengajian sehingga GBP40,000
Tiếp tục gia hạn thời gian đăng ký Giải thưởng IELTS Hội đồng Anh năm học 2016 - 2017
รางวัลทุนบริติช เคานซิล IELTS ปีการศึกษา 2016/17 ขยายเวลารับสมัคร
Batas waktu pendaftaran British Council IELTS Prize 2016/17 diperpanjang: