GAC Motor received the highest place among Chinese auto brands, ranking seventh on the 2017 J.D. Power China SSI in the mass market category
Caption GAC Motor received the highest place among Chinese auto brands, ranking seventh on the 2017 J.D. Power China SSI in the mass market category
Source GAC Motor
Download
Related Press Releases Links GAC Motor's Sales and Dealership Satisfaction Tops J.D. Power China's Index
Aspek Kepuasan atas Penjualan dan Agen Penyalur GAC Motor Termasuk Dalam Jajaran Atas Indeks J.D. Power Tiongkok
GAC MotorがJ.D.パワー・チャイナのセールス満足度とディーラー満足度で首位
GAC Motor รั้งตำแหน่งแบรนด์รถยนต์จีนอันดับสูงสุดด้านบริการงานขาย จากการจัดอันดับโดย J.D. Power China
GAC Motor, JD 파워 중국 지수에서 높은 판매 및 대리점 만족도 기록
Kepuasan Jualan dan Pengedaran GAC Motor Terajui Indeks J.D. Power China
Sự hài lòng về doanh số và mạng lưới đại lý của GAC Motor đứng đầu Chỉ số của J.D. Power China