Meet Global Big Shots in China Hi-Tech Forum
Caption Meet Global Big Shots in China Hi-Tech Forum
Source Organizing Committee of CHTF
Download
Related Press Releases Links Meet Global Big Shots in China Hi-Tech Forum Held at CHTF 2017
高交會中國高新技術論壇 相遇全球大咖
高交会中国高新技术论坛即将举行 相遇全球大咖
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั่วโลกตบเท้าเข้าร่วมการประชุม China Hi-Tech Forum ระหว่างมหกรรม CHTF ครั้งที่ 19
Temukan Berbagai Perusahaan Besar Dunia dalam Ajang China Hi-Tech Forum di CHTF 2017
CHTF 2017で開催されるChina Hi-Tech Forumで世界の大物と会おう
CHTF 2017에서 열리는 중국첨단기술포럼, 거물급 국제 인사 만날 기회
Temui Individu Berpengaruh Dunia dalam Forum Teknologi Tinggi China yang Diadakan di CHTF 2017
Gặp gỡ các "ông lớn" toàn cầu tại Diễn đàn Công nghệ cao Trung Quốc tại CHTF 2017