Construction of the Nepal facility is underway
Caption Construction of the Nepal facility is underway
Source Risen Energy Co.,Ltd
Download
Related Press Releases Links Risen Energy deepens expansion outside of China by starting construction of first large-sale ground-mounted PV station in Nepal
Risen Energy สยายปีกนอกจีนด้วยโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดใหญ่แห่งแรกในเนปาล
Risen Energy perluas usaha di luar Tiongkok dengan mulai membangun stasiun pembangkit listrik PV berskala besar dan berjenis ground-mounted di Nepal
Risen Energy perkukuh peluasan di luar China dengan mulakan pembinaan stesen PV letak di tanah berskala luas pertama di Nepal
Risen Energy tăng cường mở rộng ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc bằng việc khởi công xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời đặt dưới đất quy mô lớn đầu tiên tại Nepal