BX6 with the fastback GT contour
Caption BX6 with the fastback GT contour
Source Borgward
Download
Related Press Releases Links Borgward Launches the Future-oriented GT BX6 and Electric BXi7
Borgward Lansir GT BX6 dan Mobil Listrik BXi7 yang Berorientasi pada Masa Depan
Borgward Lancar BX6 GT dan BXi7 Elektrik Berorientasikan Masa Hadapan
Borgward เปิดตัวยานยนต์แห่งอนาคต "BX6" และ "BXi7"
Borgward ra mắt mẫu xe định hướng tương lai GT BX6 và xe điện BXi7