GCL-SI receiving award from DNV GL
Caption GCL-SI receiving award from DNV GL
Source GCL System
Other pictures
Download
Related Press Releases Links 協鑫集成再度獲評DNV GL頂級組件製造商
GCL-SI Again Named Top Module Manufacturer by DNV GL and Receives Accreditation of PV Product Testing Center from TUV Nord
GCL-SI คว้าตำแหน่งผู้ผลิตโมดูลยอดเยี่ยมจาก DNV GL และได้รับการรับรองจาก TUV Nord
GCL-SI, TUV Nord로부터 PV 제품 테스트센터 승인받아
GCL-SI Sekali Lagi Dipilih Pengeluar Modul Terbaik oleh DNV GL dan Terima Akreditasi Pusat Pengujian Produk PV daripada TUV Nord
GCL-SI Kembali Raih Gelar Produsen Modul Terkemuka versi DNV GL dan Peroleh Akreditasi Pusat Uji Coba Produk PV dari TUV Nord
GCL-SI một lần nữa được DNV GL vinh danh là nhà sản xuất module hàng đầu và được công nhận bởi Trung tâm kiểm tra sản phẩm PV từ TUV Nord
GCL-SIがDNV GLにより再びトップモジュールメーカーに指名され、TUV NordからPV製品試験センターの認証取得