Jason Hu Jianqiang Chief Technology Officer of BIGO Technology shared with attendees at SINO AI FORUM 2018 held in Nanjing 1 June 2018
Caption Jason Hu Jianqiang Chief Technology Officer of BIGO Technology shared with attendees at SINO AI FORUM 2018 held in Nanjing 1 June 2018
Source BIGO Technology
Download
Related Press Releases Links BIGO Technology to Drive Its R&D Centre in Singapore and Be A Global AI Solution Provider to Companies and Governments
BIGO Technology Tingkatkan Pusat Litbang di Singapura dan Jadi Penyedia Solusi AI Global bagi Perusahaan dan Pemerintah
BIGO Technology Bakal Pacu Pusat R & D di Singapura dan Jadi Penyedia Penyelesaian AI Global kepada Syarikat dan Kerajaan
BIGO Technology เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาในสิงคโปร์ พร้อมขึ้นแท่นผู้ให้บริการโซลูชั่น AI ระดับโลก
BIGO Technology sẽ thúc đẩy Trung tâm R&D của mình tại Singapore và trở thành nhà cung cấp giải pháp AI toàn cầu cho các doanh nghiệp và chính phủ