Store Page
Caption Store Page
Source HUYA Inc.
Other pictures
Download
Related Press Releases Links NIMO TV, TENCENT GAMES Sign Strategic Cooperation Agreement
NIMO TV, TENCENT GAMES Teken Perjanjian Kerja Sama Strategis serta meluaskan layanan dalam bidang GIM dan Live Streaming di luar negeri
NIMO TV จับมือ TENCENT GAMES ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ มุ่งโปรโมทไลฟ์สตรีมเกมในต่างประเทศ
NIMO TV bắt tay TENCENT GAMES, hợp tác chiến lược phát triển toàn diện dịch vụ Game và Stream Game toàn cầu
NIMO TV, TENCENT GAMES Teken Perjanjian Kerja Sama Strategis serta meluaskan layanan dalam bidang GIM dan Live Streaming di luar negeri