The delegation poses for a photo with Quang Ninh Investment Promotion Agency head Nguyen Duc Tiep, Young Entrepreneurs’ Association chairman Nguyen Huu Thuy and Investment & Start-up Club director Bui Van Quang during the visit to the agency’s offices on July 19, 2018
Caption The delegation poses for a photo with Quang Ninh Investment Promotion Agency head Nguyen Duc Tiep, Young Entrepreneurs’ Association chairman Nguyen Huu Thuy and Investment & Start-up Club director Bui Van Quang during the visit to the agency’s offices on July 19, 2018
Source Industry Accelerator & Incubation Center of Chung Yuan Christian University
Download
Related Press Releases Links Chung Yuan Christian University leads delegation of eight Taiwanese startups eyeing markets in northern Vietnam
Đại học Chung Yuan Christian dẫn đầu phái đoàn 8 công ty khởi nghiệp Đài Loan tìm kiếm các thị trường tại tại miền Bắc Việt Nam
Chung Yuan Christian University pimpin delegasi delapan perusahaan rintisan Taiwan yang menyasar pasar di Vietnam bagian utara
มหาวิทยาลัยจงหยวนนำตัวแทนจากบริษัทสตาร์ทอัพไต้หวัน 8 แห่งสำรวจตลาดเวียดนามเหนือ
Chung Yuan Christian University pimpin delegasi lapan syarikat baharu Taiwan tumpu pasaran di Vietnam utara