Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad and Chinese Entrepreneurs Discuss Business Cooperation on China Entrepreneur Club (CEC) Forum
Caption Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad and Chinese Entrepreneurs Discuss Business Cooperation on China Entrepreneur Club (CEC) Forum
Source China Entrepreneur Club (CEC)
Download
Related Press Releases Links Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad and Chinese Entrepreneurs Discuss Business Cooperation
มหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ถกประเด็นความร่วมมือทางธุรกิจกับผู้ประกอบการจีน
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và các doanh nhân Trung Quốc thảo luận về hợp tác kinh doanh
Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir Mohamad dan Usahawan Cina Bincang Kerjasama Perniagaan
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dan Pengusaha Tiongkok Bahas Kerjasama Bisnis