CIFF Guangzhou, 18-21 March and 28-31 March 2019
Caption CIFF Guangzhou, 18-21 March and 28-31 March 2019
Source China International Furniture Fair (Guangzhou)
Other pictures
Download
Related Press Releases Links 第43届中国家博会将于2019年3月在广州举办
第43屆中國家博會將於2019年3月在廣州舉辦
All Things New Come Through CIFF Guangzhou, the Most Influential Platform for Trade and Product Launch
CIFF 광저우, 무역과 제품 출시 위한 가장 영향력 있는 플랫폼
Semua Perkara Baharu Datang Melalui CIFF Guangzhou, Pelancaran Platform Yang Paling Berpengaruh untuk Pelancaran Perdagangan dan Produk
Temukan Berbagai Produk Baru di CIFF Guangzhou, Platform Paling Berpengaruh untuk Perdagangan dan Peluncuran Produk
あらゆる新製品は、貿易・商品展開の影響力あるプラットフォームCIFF(広州)から
Tất cả những sản phẩm mới có mặt tại CIFF Quảng Châu, nền tảng có tầm ảnh hưởng nhất về thương mại và giới thiệu sản phẩm
งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ CIFF Guangzhou พลิกโฉมภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่แพลตฟอร์มเปิดตัวสินค้าและการค้าที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด