Co-Founders of iKala: (From left) Keynes Cheng, Candy Hsu, Sega Cheng, Frank Gong
Caption Co-Founders of iKala: (From left) Keynes Cheng, Candy Hsu, Sega Cheng, Frank Gong
Source iKala
Download
Related Press Releases Links iKala成效型廣告技術獲投資人加碼A輪投資 共計規模達1000萬美金
Performance Marketing Tech Firm iKala completes USD 10MM Funding
Perusahaan Teknologi Pemasaran Berdasarkan Kinerja iKala tuntaskan Pendanaan USD 10 Juta
Công ty công nghệ tiếp thị hiệu suất iKala hoàn thành Tài trợ 10 tỷ USD
iKala บริษัทเทคโนโลยีการตลาด เพิ่มทุน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หนุนต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
Firma Teknologi Pemasaran Prestasi selesaikan Pembiayaan USD 10MM
Start-up công nghệ iKala gọi vốn thành công 10 triệu USD