DeepBlue technology unveils the Smart Panda Bus in Shanghai
Caption DeepBlue technology unveils the Smart Panda Bus in Shanghai
Source DeepBlue Technology
Download
Related Press Releases Links DeepBlue Technology Hits The Urban Roadway With The Debut Of The "Smart Panda Bus"
DeepBlue Technology Berada di Jalan Raya Bandar Dengan Penampilan Sulung "Smart Panda Bus"
DeepBlue Technology Tampil di Jalan Raya Perkotaan dengan Debut "Smart Panda Bus"
DeepBlue Technology เปิดตัว "Smart Panda Bus" พร้อมให้บริการผู้โดยสารในเมืองใหญ่ทั่วโลก
DeepBlue Technology thách thức phương tiện giao thông công cộng bằng việc ra mắt "Xe bus thông minh Gấu trúc"