Thales completes acquisition of Gemalto to become a global leader in digital security
Caption Thales completes acquisition of Gemalto to become a global leader in digital security
Source Thales
Download
Related Press Releases Links Thales Completes Acquisition Of Gemalto To become A Global Leader In Digital Identity and Security
ทาเลส ซื้อกิจการ เจมัลโต แล้วเสร็จ ขึ้นแท่นผู้นำระดับโลกด้านอัตลักษณ์ทางดิจิตอลและความปลอดภัย
Thales tuntaskan akuisisi Gemalto untuk menjadi pemain terdepan di dunia dibidang keamanan dan identitas digital
Thales hoàn tất mua lại Gemalto để trở thành công ty hàng đầu thế giới về bảo mật kỹ thuật số