Elisa Mallis, Managing Director and Vice President, Asia-Pacific, Center for Creative Leadership
Caption Elisa Mallis, Managing Director and Vice President, Asia-Pacific, Center for Creative Leadership
Source Center for Creative Leadership
Download
Related Press Releases Links CCL Names Elisa Mallis as New Managing Director and Vice President, Asia-Pacific
CCL Namakan Elisa Mallis sebagai Pengarah Urusan dan Naib Presiden Baharu, Asia-Pasifik
CCL แต่งตั้ง เอลิซา มัลลิส เป็นกรรมการผู้จัดการและรองประธานประจำเอเชียแปซิฟิกคนใหม่
CCL chỉ định Elisa Mallis làm Giám đốc điều hành mới kiêm Phó chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương
CCL Tunjuk Elisa Mallis sebagai Managing Director & Vice President, Asia Pasifik, yang Baru