Jianhua Zheng (left), the CEO and Chairman of Shanghai Electric and Muhammed A.Abunayyan (right), the Chairman of ACWA Power
Caption Jianhua Zheng (left), the CEO and Chairman of Shanghai Electric and Muhammed A.Abunayyan (right), the Chairman of ACWA Power
Source Shanghai Electric
Download
Related Press Releases Links Shanghai Electric Signs MOU with Saudi's ACWA Power to Co-develop Global Solar Projects
Shanghai Electric ký MOU với ACWA Power của Saudi để hợp tác phát triển các dự án năng lượng mặt trời toàn cầu
Shanghai Electric ลงนามความร่วมมือกับ ACWA Power เพื่อพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลก
Shanghai Electric Teken Nota Kesepahaman dengan ACWA Power asal Arab Saudi untuk Mengembangkan Proyek Energi Surya Bertaraf Dunia
Shanghai Electric Tandatangani MOU dengan ACWA Power Saudi Bersama-sama Bangunkan Projek-projek Solar Global