Amit Saberwal, CEO and Founder of RedDoorz, speaking at RISE
Caption Amit Saberwal, CEO and Founder of RedDoorz, speaking at RISE
Source RedDoorz
Other pictures
Download
Related Press Releases Links RedDoorz on track to achieve 1 million occupied room nights by year-end, rises as leader in Southeast Asia affordable travel category
RedDoorz入住間夜量年底將達100萬 成為東南亞經濟旅行新領導
RedDoorz入住间夜量年底将达100万 成为东南亚经济旅行新领导
RedDoorz akan mencapai 1 juta pemesanan kamar di akhir tahun, kini memimpin dalam kategori perjalanan terjangkau di Asia Tenggara
RedDoorz dự kiến cán mốc 1 triệu phòng qua đêm vào cuối năm nay, vươn lên dẫn đầu loại hình du lịch tiết kiệm ở Đông Nam Á