Thorsten Maus, Head of Information Technology, CXA Group
Caption Thorsten Maus, Head of Information Technology, CXA Group
Source CXA Group
Other pictures
Download
Related Press Releases Links CXA Group sets up a Tech Hub in Ho Chi Minh City to support the expansion of its technology business.
Tập đoàn CXA thành lập một Trung tâm công nghệ (Tech Hub) tại Hồ Chí Minh để hỗ trợ mở rộng kinh doanh công nghệ của họ.