GCL Raises Grid Connection Volume to 700 MW with Connection of Phu Yen and Vung Tan Solar Fields
Caption GCL Raises Grid Connection Volume to 700 MW with Connection of Phu Yen and Vung Tan Solar Fields
Source GCL System
Download
Related Press Releases Links Solar Vietnam: GCL Raises Grid Connection Volume to 700 MW with Connection of Phu Yen and Vung Tan Solar Fields
GCL เชื่อมต่อกับกริดในเวียดนามเพิ่มเป็น 700 เมกะวัตต์ หลังโซลาร์ฟาร์มในฟู้เอียนและหวุงเต่าเชื่อมต่อกับกริดเรียบร้อย
Năng lượng mặt trời tại Việt Nam: GCL tăng khối lượng hòa mạng lưới điện lên 700 MW qua việc kết nối các cánh đồng pin mặt trời của Phú Yên và Vũng Tàu
GCLがベトナムの2カ所の太陽光発電施設のグリッド接続完了、総供給電力700MWに
베트남의 태양광 발전 - Phu Yen과 Vung Tan 태양광 발전소 연결
Energi Surya Vietnam: GCL Tingkatkan Volume Jaringan Listrik dengan Menyambungkan PLTS Phu Yen dan Vung Tan
Solar Vietnam: GCL Tingkatkan Volum Sambungan Grid kepada 700 MW dengan Sambungan Lapangan Solar Phu Yen dan Vung Tan