Deutsche Messe AG Alliance with Donghao Lansheng Group to Launch New Industrial Fairs in Shenzhen and Chengdu from 2020
Caption Deutsche Messe AG Alliance with Donghao Lansheng Group to Launch New Industrial Fairs in Shenzhen and Chengdu from 2020
Source Donghao Lansheng
Download
Related Press Releases Links Deutsche Messe AG Alliance with Donghao Lansheng Group to Launch New Industrial Fairs in Shenzhen and Chengdu from 2020
Deutsche Messe AG Alliance dan Donghao Lansheng Group akan Luncurkan Pameran Industri Baru di Shenzhen serta Chengdu Mulai 2020
Deutsche Messe AG liên minh với Tập đoàn Donghao Lansheng ra mắt Hội chợ công nghiệp mới tại Thâm Quyến và Thành Đô từ năm 2020
Deutsche Messe AG จับมือ Donghao Lansheng Group เตรียมจัดงานแสดงสินค้าสองงานใหม่ในเซินเจิ้นและเฉิงตู เริ่มตั้งแต่ปี 2563
Deutsche Messe AG Alliance dan Donghao Lansheng Group Bakal Lancar Pameran Perindustrian Baharu di Shenzhen dan Chengdu mulai 2020