L: Kwon Hee-baek, CEO of Hanwha Investment & Securities, R: Johnson Chen, founder and CEO of CapBridge, at the partnership agreement signing ceremony in Seoul, South Korea
Caption L: Kwon Hee-baek, CEO of Hanwha Investment & Securities, R: Johnson Chen, founder and CEO of CapBridge, at the partnership agreement signing ceremony in Seoul, South Korea
Source CapBridge
Download
Related Press Releases Links South Korea's Hanwha Investment & Securities Invests In Singapore Private Markets Platform CapBridge To Jointly Grow Private Market Ecosystem
韩国韩华投资证券投资新加坡私募市场平台CapBridge
韓國韓華投資證券投資新加坡私募市場平台CapBridge以共同發展私募市場生態系統
한국의 한화투자증권, 싱가포르 민간시장 플랫폼 CapBridge에 투자
Hanwha Investment & Securities ของเกาหลีใต้ จับมือ CapBridge แพลตฟอร์มการลงทุนจากสิงคโปร์ พัฒนาระบบนิเวศการลงทุนในหุ้นนอกตลาด
Hanwha Investment & Securities asal Korea Selatan Tanamkan Investasi pada Platform "Private Markets" Singapura CapBridge, Ikut Serta dalam Pengembangan Ekosistem "Private Market"
Hanwha Investment & Securities Korea Selatan Labur Dalam Platform Pasaran Persendirian Singapura CapBridge Untuk Bersama-sama Perluas Ekosistem Pasaran Persendirian
韓国Hanwha Investment & Securitiesがシンガポール私募市場プラットフォームのCapBridgeに投資
Công ty Đầu tư và chứng khoán Hanwha của Hàn Quốc đầu tư vào Nền tảng thị trường tư nhân CapBridge của Singapore để cùng phát triển hệ sinh thái thị trường tư nhân