SANY Changsha Industry Park
Caption SANY Changsha Industry Park
Source SANY
Download
Related Press Releases Links Sales of 43.4 billion RMB, doubled the net profit to 6.7 billion RMB - SANY Heavy Industry creates the best first half year in history
SANY Heavy Industry สร้างประวัติศาสตร์ผลประกอบการครึ่งปีแรกสูงสุด ด้วยรายได้ 4.34 หมื่นล้านหยวน และกำไรสุทธิ 6.7 พันล้านหยวน
Penjualan Mencapai RMB 43,4 miliar, laba bersih naik dua kali lipat menjadi RMB 6,7 miliar--SANY Heavy Industry mencetak kinerja tengah tahunan yang terbaik sepanjang sejarah
Jualan 43.4 bilion RMB, gandakan keuntungan bersih kepada 6.7 bilion RMB - SANY Heavy Industry cipta separuh tahun pertama terbaik dalam sejarah
Doanh thu 43,4 tỷ RMB, tăng gấp đôi lợi nhuận ròng lên 6,7 tỷ RMB - Tập đoàn công nghiệp nặng SANY tạo ra nửa năm đầu tiên tốt nhất trong lịch sử