Chief Executive Office & President of the Medix Group, Sigal Atzmon
Caption Chief Executive Office & President of the Medix Group, Sigal Atzmon
Source Medix Group
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Medix堅定履行社會責任,通過世界頂尖可持續發展認證
Medix坚定履行社会责任,通过世界领先可持续发展认证
Medix' commitment to social responsibility endorsed through world leading sustainability accreditation
ความมุ่งมั่นของ Medix ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับการรับรองมาตรฐานความยั่งยืนชั้นนำระดับโลก
Medix, 지속가능성 인증 통해 사회적 책임에 대한 헌신 보여
Cam kết của Medix đối với trách nhiệm xã hội được chứng thực thông qua kiểm định bền vững hàng đầu thế giới
Komitmen Medix terhadap tanggung jawab sosial dibuktikan dengan akreditasi terkemuka di dunia tentang aspek keberlanjutan usaha
Medixの社会的責任へのコミットメントが世界有数のサステナビリティー認証評価で認められる
Komitmen tanggungjawab sosial Medix diiktiraf menerusi akreditasi kelestarian utama dunia