Lily Zhang, VP of CHINT Electrics delivered a speech on CHINT’s oversea strategy
Caption Lily Zhang, VP of CHINT Electrics delivered a speech on CHINT’s oversea strategy
Source CHINT
Other pictures
Download
Related Press Releases Links CHINT Hosts Global Innovation Conference on Smart Energy Solutions
CHINT tổ chức Hội nghị đổi mới toàn cầu về các giải pháp năng lượng thông minh
CHINT จัดการประชุมนวัตกรรมระดับโลกว่าด้วยโซลูชันพลังงานอัจฉริยะ
CHINT Gelar Ajang "Global Innovation Conference on Smart Energy Solutions"
CHINT Anjur Persidangan Inovasi Global mengenai Penyelesaian Tenaga Pintar