She Loves Tech 2019
Caption She Loves Tech 2019
Source She Loves Tech
Download
Related Press Releases Links She Loves Tech, World's Largest Startup Competition For Women and Technology Helps Startups Raise Over USD100m in Its 5th Year
She Loves Tech, cuộc thi khởi nghiệp lớn nhất thế giới dành cho phụ nữ và công nghệ giúp các công ty khởi nghiệp tăng hơn 100 triệu USD trong năm thứ 5
She Loves Tech การแข่งขันสตาร์ทอัพสำหรับผู้หญิงและเทคโนโลยีรายการใหญ่ที่สุดของโลก มอบเงินสนับสนุนแก่สตาร์ทอัพมาแล้วกว่า 100 ล้านดอลลาร์
She Loves Tech, Pertandingan Startup Terbesar di Dunia Untuk Golongan Wanita dan Teknologi, dengan Kumpulan Dana yang Berjumlah Lebih Daripada USD100 juta Untuk Tahun Kelima
"She Loves Tech", Kompetisi Usaha Rintisan Terbesar di Dunia untuk Kaum Wanita dan Teknologi Bantu Sejumlah Usaha Rintisan dalam Menggalang USD 100 Juta pada Tahun Penyelenggaraan Ke-5