The main promotional image for the 2019 China Marine Economy Expo
Caption The main promotional image for the 2019 China Marine Economy Expo
Source 2019 China Marine Economy EXPO
Download
Related Press Releases Links 2019 China Marine Economy Expo to be held this month in Shenzhen
Triển lãm kinh tế biển Trung Quốc 2019 sẽ được tổ chức vào tháng này tại Thâm Quyến
มหกรรม China Marine Economy Expo 2019 เตรียมเปิดฉากที่เมืองเซินเจิ้น กลางเดือนตุลาคมนี้
Acara "2019 China Marine Economy Expo" segera berlangsung pada bulan ini di Shenzhen
Ekspo Ekonomi Marin China 2019 akan diadakan bulan ini di Shenzhen