Mr Dean Tong, Head of Group Human Resources, UOB at the launch of UOB's Better U programme
Caption Mr Dean Tong, Head of Group Human Resources, UOB at the launch of UOB's Better U programme
Source United Overseas Bank
Other pictures
Download
Related Press Releases Links UOB launches holistic learning and development programme for all its employees to succeed into the future
大华银行推出全面学习发展计划,助力员工开创成功未来
ยูโอบี ติดอาวุธพนักงานทุกคนสู่ความสำเร็จในอนาคตด้วยหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาแบบองค์รวม
Ngân hàng UOB triển khai chương trình học tập và phát triển toàn diện để giúp tất cả nhân viên của mình thành công hơn trong tương lai
UOB lancar program pembelajaran dan pembangunan holistik untuk semua kakitangannya untuk berjaya menuju masa depan
UOB luncurkan program pembelajaran dan pengembangan holistik bagi seluruh karyawan agar sukses di masa depan