XCMG continues on the path to success in Southeast Asia, highlighting upmarket mining equipment and celebrating shovel industry heroes in Indonesia.
Caption XCMG continues on the path to success in Southeast Asia, highlighting upmarket mining equipment and celebrating shovel industry heroes in Indonesia.
Source XCMG
Download
Related Press Releases Links XCMG continues on the path to success in Southeast Asia, highlighting upmarket mining equipment and celebrating shovel industry heroes in Indonesia
XCMG เดินหน้าสู่ความสำเร็จในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดตัวเครื่องจักรงานเหมืองรุ่นใหม่ พร้อมจัดการแข่งขันควบคุมเครื่องจักรในอินโดนีเซีย
XCMG tiếp tục gặt hái thành công ở Đông Nam Á, nổi bật là thiết bị khai thác cao cấp và tôn vinh những người hùng trong ngành công nghiệp máy xúc ở Indonesia
XCMG lanjutkan kesuksesan di Asia Tenggara, menghadirkan alat-alat pertambangan premium dan merayakan para pahlawan industri pertambangan di Indonesia
XCMG terus berada di laluan kejayaan di Asia Tenggara, tonjolkan peralatan perlombongan kelas tinggi dan raikan wira industri penyodok di Indonesia