Mr. Trinh Van Tuan - Chairman of the Directors Board received the award (at the middle)
Caption Mr. Trinh Van Tuan - Chairman of the Directors Board received the award (at the middle)
Source Orient Commercial Joint Stock Bank
Download
Related Press Releases Links Orient Commercial Joint Stock Bank Received Asia Pacific Enterprise Award for 2019
Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông nhận Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á-Thái Bình Dương năm 2019
Orient Commercial Joint Stock Bankが2019年アジア太平洋起業家賞を受賞
Orient Commercial Joint Stock Bank, APEA 2019 금융-뱅킹 부문 수상