At the SCEWC, Huawei showcased its latest intelligent city solutions
Caption At the SCEWC, Huawei showcased its latest intelligent city solutions
Source Huawei
Other pictures
Download
Related Press Releases Links 华为以沃土数字平台,共创全联接智慧城市新高度
華為以沃土數字平台,共創全聯接智慧城市新高度
Huawei's Horizon Digital Platform for Cities Builds Fully Connected Intelligent City
ファーウェイのHorizon Digital Platformが完全にコネクテッドなインテリジェントシティーを構築
화웨이의 Horizon Digital Platform, 완전히 연결된 지능형 도시 건설
หัวเว่ย นำเสนอ Horizon Digital Platform หนุนสร้างเมืองอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกันเต็มรูปแบบ
Nền tảng kỹ thuật số Horizon của Huawei dành cho các thành phố xây dựng thành phố thông minh được kết nối đầy đủ
Horizon Digital Platform Huawei Wujudkan Kota Canggih yang Sepenuhnya Terkoneksi dengan Internet
Platform Digital Horizon Huawei untuk Bandar-bandar Bina Bandar Pintar Terhubung Sepenuhnya