Amazing Bike Ride 1
Caption Amazing Bike Ride 1
Source Accor
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Accor raises over 120,000USD for charity with a 300km bike journey across Southern Vietnam
Accor ระดมเงินกว่า 120,000 ดอลลาร์เพื่อการกุศล ผ่านโครงการปั่นจักรยาน 300 กม. ในเวียดนามใต้
Tập đoàn Accor đã gây quỹ thành công 120.000USD qua hành trình đạp xe 300km dọc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long