Robbert van der Maas, President of Artyzen Hospitality Group (centre right) and Wang Jumeng, Chairman of Chongqing Yuelai Investment Group (centre left) signed a hotel management agreement for Artyzen Habitat Yuelai Chongqing.
Caption Robbert van der Maas, President of Artyzen Hospitality Group (centre right) and Wang Jumeng, Chairman of Chongqing Yuelai Investment Group (centre left) signed a hotel management agreement for Artyzen Habitat Yuelai Chongqing.
Source Artyzen Hospitality Group
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Artyzen Hospitality Group Enters the South-West Market of China by Signing a Management Agreement to Operate an Artyzen Habitat in Yuelai Chongqing
雅辰酒店集團進軍西南市場 簽署重慶悅來雅辰悅居酒店管理項目
雅辰酒店集团进军西南市场 签署重庆悦来雅辰悦居酒店管理项目
Tập đoàn khách sạn Artyzen gia nhập thị trường Tây Nam của Trung Quốc thông qua việc ký Thỏa thuận quản lý để vận hành Artyzen Habitat ở Yuelai Trùng Khánh
Artyzen Hospitality Group ลงนามข้อตกลงบริหารโรงแรม Artyzen Habitat ในนครฉงชิ่ง หวังบุกภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
Artyzen Hospitality Group Rambah Kawasan Barat Daya Tiongkok Lewat Kontrak Pengelolaan Artyzen Habitat di Yuelai Chongqing
Artyzen Hospitality Group Tembusi Pasaran Barat Daya China dengan Tandatangani Perjanjian Pengurusan untuk Kendalikan Artyzen Habitat di Yuelai Chongqing