Certificate of Proya’s donation
Caption Certificate of Proya’s donation
Source Proya
Other pictures
Download
Related Press Releases Links 珀萊雅設立1500萬慈善公益資金全力支持疫情防護,首批捐贈已啟動
珀莱雅设立1500万慈善公益资金全力支持疫情防护,首批捐赠已启动
Proya sets up US$2.2 million charitable public fund to fully support 2019-nCoV epidemic prevention and control
Proya ตั้งกองทุนสาธารณะการกุศล 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส 2019-nCoV
Proyaが新型コロナウイルス感染症防御を全面支援するため220万米ドルの慈善公共基金を創設
Proya, 미화 220만 달러 규모의 자선 공공기금 마련
Proya thành lập quỹ công cộng từ thiện trị giá 2,2 triệu USD để hỗ trợ đầy đủ cho công tác phòng chống dịch bệnh 2019-nCoV
Proya bentuk dana amal untuk publik senilai US$ 2,2 juta demi mendukung pencegahan dan pengendalian wabah 2019-nCoV
Proya tubuhkan dana awam amal US$2.2 juta sokong penuh pencegahan dan kawalan wabak 2019-nCoV