Effect map of the Thar Coal Mine-Power Project in Pakistan
Caption Effect map of the Thar Coal Mine-Power Project in Pakistan
Source Shanghai Electric
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Shanghai Electric Achieves Financial Close for Coal Mine Project of Thar Block-1 Integrated Coal Mine-Power Project in Pakistan
Shanghai Electric Tuntaskan Pendanaan Proyek Tambang Batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Terpadu Blok 1 Thar di Pakistan
Shanghai Electric Tuntaskan Pendanaan Proyek Tambang Batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Terpadu Blok 1 Thar di Pakistan
Shanghai Electric, 탄광 프로젝트 위한 자금조달 업무 완료
Shanghai Electric, 탄광 프로젝트 위한 자금조달 업무 완료
Shanghai Electricがパキスタンでのタール・ブロック1統合石炭火力発電計画の資金調達を完了
Shanghai Electricがパキスタンでのタール・ブロック1統合石炭火力発電計画の資金調達を完了
Shanghai Electric đạt được sự đóng góp tài chính cho dự án mỏ than của dự án điện than tích hợp Thar Block-1 tại Pakistan
Shanghai Electric đạt được sự đóng góp tài chính cho dự án mỏ than của dự án điện than tích hợp Thar Block-1 tại Pakistan
Shanghai Electric Capai Penutupan Kewangan untuk Projek Lombong Arang Batu Projek Kuasa Lombong Arang Batu Bersepadu Blok-1 Thar di Pakistan
Shanghai Electric Capai Penutupan Kewangan untuk Projek Lombong Arang Batu Projek Kuasa Lombong Arang Batu Bersepadu Blok-1 Thar di Pakistan
Shanghai Electric บรรลุข้อตกลงทางการเงินสำหรับสร้างเหมืองถ่านหินของโรงไฟฟ้าถ่านหินในปากีสถาน
Shanghai Electric บรรลุข้อตกลงทางการเงินสำหรับสร้างเหมืองถ่านหินของโรงไฟฟ้าถ่านหินในปากีสถาน