On the right is David Rosa, CEO and Co-Founder of Neat. On the left is Igor Wos, CTO and Co-Founder of Neat.
Caption On the right is David Rosa, CEO and Co-Founder of Neat. On the left is Igor Wos, CTO and Co-Founder of Neat.
Source Neat
Download
Related Press Releases Links 金融科技公司Neat完成1100萬美元A輪融資
金融科技公司Neat完成1100万美元A轮融资
Neat, a FinTech Alternative to Banks, Raises USD11M to Fuel International Expansion
Neat, một sự thay thế FinTech cho các Ngân hàng, gọi vốn đầu tư trị giá 11 triệu USD để tăng cường mở rộng quốc tế
Neat, Alternatif Teknologi Kewangan Bank, Kumpul USD11J Dorong Peluasan Antarabangsa
Neat สตาร์ทอัพฟินเทคจากฮ่องกง ระดมทุน USD11 ล้าน มุ่งขยายธุรกิจในต่างประเทศ หวังเป็นธนาคารทางเลือกให้ SMEs
Neat, Layanan TekFin Pengganti Bank, Raih Pendanaan US$ 11 Juta untuk Ekspansi Internasional