From top left: Nikhilesh Goel, Co-founder of Validus, James Lee, Managing Director of Vertex Growth Fund, and MX Kuok of K3 Ventures/ Orion Fund
Caption From top left: Nikhilesh Goel, Co-founder of Validus, James Lee, Managing Director of Vertex Growth Fund, and MX Kuok of K3 Ventures/ Orion Fund
Source Validus
Download
Related Press Releases Links Leading SME financing platform Validus secures US$20 million in Series B+
Leading SME financing platform Validus secures US$20 million in Series B+
Platform pembiayaan UKM terkemuka Validus raih pendanaan Seri B+ senilai US$ 20 juta
Validus - Nền tảng tài chính hàng đầu dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giành được 20 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B +