PepsiCo Appoints Wern-Yuen Tan as Chief Executive Officer of Asia Pacific, Australia, New Zealand and China Business
Caption PepsiCo Appoints Wern-Yuen Tan as Chief Executive Officer of Asia Pacific, Australia, New Zealand and China Business
Source PepsiCo
Download
Related Press Releases Links PepsiCo Appoints Wern-Yuen Tan as Chief Executive Officer of Asia Pacific, Australia, New Zealand and China Business
PepsiCo Bổ Nhiệm Wern-yuen Tan Làm Giám Đốc Điều Hành Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương, Úc, New Zealand Và Trung Quốc
PepsiCo (เป๊ปซี่โค) แต่งตั้ง เหวิน หยวน ตัน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำ หน่วยธุรกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และจีน