Xiuwen Kiwifruit Industrial Technology Zone harnesses big data to boost productivity.
Caption Xiuwen Kiwifruit Industrial Technology Zone harnesses big data to boost productivity.
Source Huanqiu.com
Download
Related Press Releases Links Big Data Is Revolutionizing the Agricultural Sector in Guizhou, China
บิ๊กดาต้าช่วยปฏิวัติภาคการเกษตรในมณฑลกุ้ยโจวของจีน
Teknologi "Big Data" Mengubah Sektor Pertanian di Guizhou, Tiongkok
Công nghệ dữ liệu lớn đã và đang cách mạng hóa ngành nông nghiệp ở Quý Châu, Trung Quốc
Data Raya Revolusikan Sektor Pertanian di Guizhou, China