XCMG Foundation Machinery Completes Challenging Public Transportation Works, Aiding Regional Economical and Industrial Development.
Caption XCMG Foundation Machinery Completes Challenging Public Transportation Works, Aiding Regional Economical and Industrial Development.
Source XCMG
Download
Related Press Releases Links XCMG Foundation Machinery Completes Challenging Public Transportation Work, Aiding Regional Economical and Industrial Development
เครื่องจักรของ XCMG Foundation เสร็จสิ้นภารกิจก่อสร้างโครงการขนส่งสาธารณะสุดท้าทาย ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในภูมิภาค
Unit Bisnis XCMG Foundation Machinery Tuntaskan Pekerjaan yang Penuh Tantangan dalam Proyek Transportasi Publik, Membantu Pembangunan Ekonomi dan Industri Regional
Máy nền móng XCMG hoàn thành công trình giao thông công cộng đầy gian nan, hỗ trợ phát triển công nghiệp và kinh tế của khu vực
XCMG Foundation Machinery Siapkan Kerja-kerja Pengangkutan Awam Mencabar, Bantu Pembangunan Ekonomi dan Perindustrian Serantau