China's smart logistics company BEST Inc. speeds up Southeast Asia network construction
Caption China's smart logistics company BEST Inc. speeds up Southeast Asia network construction
Source Xinhua Silk Road
Download
Related Press Releases Links Xinhua Silk Road: China's smart logistics company BEST Inc. speeds up Southeast Asia network construction
Xinhua Silk Road: Syarikat logistik pintar China, BEST Inc. percepatkan pembinaan rangkaian Asia Tenggara
Xinhua Silk Road: Perusahaan "smart logistics" asal Tiongkok BEST Inc. mempercepat pembangunan jaringan di Asia Tenggara
Xinhua Silk Road: บริษัทโลจิสติกส์จีน BEST Inc. เร่งสร้างเครือข่ายธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Xinhua Silk Road: Tập đoàn kho vận thông minh của Trung Quốc BEST Inc. tăng tốc xây dựng mạng lưới kinh doanh tại Đông Nam Á