The smart entrance counter solution is a miniaturized, discrete radar board (20 mm x 15 mm) that accurately and anonymously counts people with one single 60 GHz radar sensor and integrated software.
Caption The smart entrance counter solution is a miniaturized, discrete radar board (20 mm x 15 mm) that accurately and anonymously counts people with one single 60 GHz radar sensor and integrated software.
Source Infineon Technologies AG
Download
Related Press Releases Links Accurate, anonymous, contactless: Infineon's radar-based entrance counter solution for public buildings, retail stores, restaurants or corporate spaces
/C O R R E C T I O N -- Infineon/
Akurat, tak terlihat, tanpa sentuhan: Solusi "entrance counter" Infineon yang berbasiskan radar untuk gedung umum, gerai ritel, restoran atau perkantoran
Chính xác, ẩn danh, không tiếp xúc: Giải pháp máy đếm thông minh tại cửa ra vào có sử dụng ra-đa của Infineon dành cho các tòa nhà công cộng, cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và không gian công sở
Infineon ขอแนะนำโซลูชั่นนับคนเข้าออกด้วยเรดาร์ แม่นยำ ไม่ระบุตัวตน ไร้สัมผัส ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับอาคารสาธารณะ บริษัทและห้างร้าน
Tepat, tanpa nama, tanpa sentuh: penyelesaian pembilang masuk berasaskan radar Infineon untuk bangunan awam, kedai runcit, restoran atau ruang korporat
/ PEMBETULAN - Infineon /
/R A L A T -- Infineon/
/แก้ไข -- Infineon/
/Đ Í N H C H Í N H -- Infineon/