Chengdu Tianfu International Airport under construction
Caption Chengdu Tianfu International Airport under construction
Source National Business Daily
Download
Related Press Releases Links 天府国际机场展翅待飞成都东部新区双千发布会举行
National Business Daily: New products and new scenes to be unveiled as Chengdu Tianfu International Airport takes initial shape
天府國際機場展翅待飛成都東部新區雙千發布會舉行
National Business Daily:成都天府国際空港が最初の姿をみせ、新商品と新舞台が明らかに
National Business Daily:成都天府国際空港が最初の姿をみせ、新商品と新舞台が明らかに
청두 티안푸 국제공항, 초기 형태 갖추면서 새로운 제품과 장면 공개
청두 티안푸 국제공항, 초기 형태 갖추면서 새로운 제품과 장면 공개
ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฝู่ นำร่องเปิดตัวระบบนิเวศและผลิตภัณฑ์ใหม่ รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแห่งใหม่
National Business Daily: Berbagai produk dan lokasi baru diluncurkan di Bandara Internasional Chengdu Tianfu yang segera beroperasi
National Business Daily: Sân bay quốc tế Thiên Phủ Thành Đô dần hình thành, hé lộ những sản phẩm và bối cảnh mới
National Business Daily: Produk baharu dan pemandangan baharu yang akan dilancarkan ketika Lapangan Terbang Antarabangsa Chengdu Tianfu dibentuk awal