Casualties and economic losses
Caption Casualties and economic losses
Source CGTN
Other pictures
Download
Related Press Releases Links Why China hasn't forgotten about the war against Japanese aggression
Mengapa Tiongkok tak pernah melupakan perang melawan agresi Jepang
Mengapa China masih belum lupa akan perang menentang pencerobohan Jepun
Vì sao Trung Quốc không thể quên được cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược
ไขข้อสงสัย เพราะเหตุใดจีนไม่เคยลืมสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น