World's advanced axial compressor AV140 developed by Shaangu completes test run
Caption World's advanced axial compressor AV140 developed by Shaangu completes test run
Source Xinhua Silk Road
Download
Related Press Releases Links Xinhua Silk Road: World's advanced axial compressor AV140 developed by Shaangu completes test run
Xinhua Silk Road: Máy nén khí dọc trục tiên tiến AV140 của thế giới do Shaangu phát triển đã hoàn thành quá trình chạy thử
Xinhua Silk Road: "axial compressor" tercanggih di dunia AV140 buatan Shaangu berhasil menuntaskan uji coba