The online group interview took place in the Yangtze River Cableway scenic area of Chongqing. (Photo from the Smart Roadshow News Center of the 2020 Smart China Expo Online)
Caption The online group interview took place in the Yangtze River Cableway scenic area of Chongqing. (Photo from the Smart Roadshow News Center of the 2020 Smart China Expo Online)
Source iChongqing
Download
Related Press Releases Links iChongqing: How 5G Empowers Chongqing's Popular Tourism Sites
iChongqing: เทคโนโลยี 5G ช่วยโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในนครฉงชิ่งของจีน
iChongqing: Kiprah 5G dalam Memberdayakan Sejumlah Objek Wisata yang Populer di Chongqing
iChongqing: Sejauh Mana 5G Perkasa Tempat Pelancongan Popular Chongqing
iChongqing: Cách công nghệ 5G tiếp thêm sức mạnh cho các địa điểm du lịch được yêu thích của Trùng Khánh