Dehui fully automatic cell and module lines
Caption Dehui fully automatic cell and module lines
Source Dehui
Download
Related Press Releases Links Dehui's newly-constructed, fully automatic cell and module lines in Vietnam produces modules with reported efficiency of 20.7%
Dây chuyền mô-đun và pin năng lượng mặt trời hoàn toàn tự động của Dehui, mới được xây dựng tại Việt Nam sản xuất các mô-đun với hiệu suất theo báo cáo là 20,7%