Photo taken on the World Manufacturing Convention Jianghuai Online Economic Forum on Sept. 12.
Caption Photo taken on the World Manufacturing Convention Jianghuai Online Economic Forum on Sept. 12.
Source Xinhua Silk Road
Download
Related Press Releases Links Xinhua Silk Road: Special feature launched to showcase Anhui's smart manufacturing during World Manufacturing Convention Jianghuai Online Economic Forum
Xinhua Silk Road: Ciri istimewa dilancar untuk pamer pengeluaran pintar Anhui semasa Forum Ekonomi Dalam Talian Jianghuai Konvensyen Pengeluaran Sedunia
Xinhua Silk Road:世界製造業会議江淮オンライン経済フォーラムで安徽省のスマート製造を提示する特別企画がスタート
Xinhua Silk Road: งานประชุม World Manufacturing Convention Jianghuai Online Economic Forum เปิดตัวสารคดีชุดพิเศษเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของภาคการผลิตอัจฉริยะในมณฑลอันฮุย
Xinhua Silk Road - 세계제조업대회 장화이 온라인 경제포럼 개최
Xinhua Silk Road: Sesi khusus yang menampilkan sektor "smart manufacturing" di Anhui digelar pada ajang "World Manufacturing Convention Jianghuai Online Economic Forum"
Xinhua Silk Road: Một phần trình diễn đặc biệt nhằm quảng bá ngành sản xuất thông minh của An Huy tại Diễn đàn kinh tế trực tuyến Jianghuai trong khuôn khổ Hội nghị sản xuất thế giới